حملات میگرنی و از دست دادن کنترل هیپوتالاموسی

میگرن و حملات میگرنی میگرن یک اختلال عصبی پیچیده است که تقریباً 12 درصد از جمعیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پاتوفیزیولوژی آن هنوز به طور کامل شناخته نشده است. با این حال ویژگی‌های بالینی بیماری، مانند رفتار چرخه‌ای حملات و علائم زندگی نباتی، نقش برجسته هیپوتالاموس را نشان می‌دهد. تحقیقات قبلی تغییرات عصبی را […]

بیشتر بخوانید