آیا وازکتومی سرطان پروستات را افزایش می‌دهد؟

آیا وازکتومی سرطان پروستات را افزایش می‌دهد؟

مقدمه سرطان پروستات شایع‌ترین سرطان در آقایان است. این سرطان، سومین علت مرگ ناشی از سرطان در آمریکا می‌باشد. ارتباط بین انجام وازکتومی و احتمال بروز سرطان پروستات در طی 40 سال گذشته مورد بحث بوده است. به نظر می‌رسد که این بحث همچنان میان متخصصین اونکولوژی و اورلوژی ادامه داشته باشد. وازکتومی یک روش […]

بیشتر بخوانید