آخرین پیشرفت‌ها در زمینه واکسن ویروس HIV

آخرین پیشرفت‌ها در زمینه واکسن ویروس HIV

HIV از نگاه سازمان جهانی بهداشت طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، ویروس HIV همچنان یک مشکل عمده بهداشت عمومی جهان است. این ویروس تاکنون جان ۳۶.۱ میلیون نفر (۲۷.۲-۴۷.۸ میلیون) را گرفته است. تا به امروز هیچ درمانی برای عفونت HIV یافت نشده، با این حال با افزایش دسترسی به روش‌های پیشگیری، تشخیص، درمان و […]

بیشتر بخوانید