بررسی اثر ویتامین E بر کیفیت اسپرم در موارد ناباروری

بررسی اثر ویتامین E بر کیفیت اسپرم در موارد ناباروری

ناباروری و مشکلات ناشی از کاهش کیفیت اسپرم ناباروری یکی از مشکلات بالینی شایع در میان زوج‌ها می‌باشد. حدود 15 درصد از تمام زوج‌ها در سنین باروری از ناباروری شکایت دارند. حدود نیمی از ناباروری‌ها ناشی از مشکلات مردانه می‌‌باشد. کاهش عملکرد و کیفیت اسپرم منجر به کاهش پتانسیل لقاح مردانه می‌شود. ارزیابی پارامترها و […]

بیشتر بخوانید