اثرات پرگابالین بر اضطراب و درد جراحی

اثرات پرگابالین بر اضطراب و درد جراحی

پرگابالین به عنوان یک مسکن محافظ قبل از جراحی، مسکن‌های محافظ و پس از جراحی، اپیوئیدها به منظور کاهش درد تجویز می‌شوند. داروهای کمکی مانند گاباپنتین یا پرگابالین به عنوان مسکن‌های محافظ بررسی و آزمایش شده‌اند. مطالعات دیگر از داروهای مختلف مانند ملاتونین و استامینوفن برای کنترل درد استفاده کرده‌اند. پرگابالین، آنالوگ اسید r-aminobutyric است […]

بیشتر بخوانید