تاثیرات ویتیلیگو و بارداری بر یکدیگر

تاثیرات ویتیلیگو و بارداری بر یکدیگر

در یک مطالعه، جستجوی جامعی به منظور بررسی اثرات نامطلوب ویتیلیگو بر بارداری، تأثیر بارداری بر تکامل بالینی و پیش‌آگهی ویتیلیگو و همچنین مدیریت ویتیلیگو حین بارداری انجام شده است. بیماری‌های خودایمنی عموما بیشتر در زنان رخ می‌دهند. این بیماری‌ها ممکن است قبل یا در طول سن باروری وجود داشته باشند. در نتیجه، مطالعه رفتار […]

بیشتر بخوانید