سیگار الکترونیکی و عوارض آن

سیگار الکترونیکی و عوارض آن

سیگار الکترونیکی (E-Cigarette) چیست؟ سیگار الکترونیکی اشکال و اندازه‌های مختلفی دارند. بیشتر آن‌ها دارای باتری، عنصر گرمایش و مکانی برای نگهداری مایعات هستند. این نوع از سیگار با حرارت دادن مایعی که معمولاً حاوی نیکوتین است، طعم دهنده‌ها و سایر مواد شیمیایی می‌باشد، آئروسل تولید می‌کند. کاربران این آئروسل را به ریه‌های خود استنشاق می‌کنند. […]

بیشتر بخوانید