تاثیر استفاده از جایگزین‌های نمک بر حوادث قلبی عروقی

تاثیر استفاده از جایگزین‌های نمک بر حوادث قلبی عروقی

استفاده از جایگزین‌های نمک با کاهش سطح سدیم و افزایش سطح پتاسیم، فشار خون را کاهش می‌دهند. با این حال، تأثیر این جایگزین‌ها بر حوادث قلبی عروقی و ایمنی آن‌ها نامشخص است. نحوه انجام مطالعه یک کارآزمایی تصادفی با مشارکت 600 روستا از میان روستاهای چین انجام شد. شرکت کنندگان در این مطالعه، سابقه سکته […]

بیشتر بخوانید