رابطه بین مصرف کانابیس و نتایج IVF

کانابیس پرمصرف‌ترین ماده مخدر تفریحی در سراسر جهان است. اخیراً با قانونی شدن مصرف پزشکی و تفریحی آن، استفاده از آن بیشتر گشته است. استفاده از کانابیس برای مصارف تفریحی به ویژه در میان مردان و زنان در سنین باروری محبوبیت دارد. دانش در مورد تأثیر کانابینوئیدها بر باروری، محدود و اغلب متناقض است. اثرات […]

بیشتر بخوانید