کورتیکواستروئیدها و عوارض آن‌ها

کورتیکواستروئیدها و عوارض آن‌ها

داروهای استروئیدی (معروف به کورتیکواستروئیدها) نسخه‌های صناعی استروئیدهای طبیعی هستند. انواع مختلفی از داروهای استروئیدی وجود دارد. فرم مورد بحث در این جا، شکل قرص است که به صورت خوراکی مصرف می‌شود و کورتیکواستروئید خوراکی نام دارد. در این مطلب، دکترنکست به شرح عملکرد کورتیکواستروئیدها، موارد مصرف و عوارض آن‌ها می‌پردازد. استروئید چیست و چه عملکردی […]

بیشتر بخوانید