ریتم شبانه روزی بدن و تاثیر آن بر حوادث قلبی‌عروقی

ریتم شبانه روزی بدن و تاثیر آن بر حوادث قلبی‌عروقی

ریتم شبانه روزی (چرخه سیرکادین) ریتم شبانه‌ روزی یا چرخه سیرکادین به عنوان یک الگوی تناوبی شناخته می‌شود که حدود 24 ساعت طول می‌کشد. چرخه‌های روشنایی-تاریکی عملکردهای بیولوژیکی را با محیط همگام می‌کنند. ریتم شبانه روزی، فیزیولوژی و رفتارها را نسبت به محیط به گونه‌ای هماهنگ می‌کند تا بدن مانند یک ساعت عمل کند. هسته […]

بیشتر بخوانید