استفاده از هوش مصنوعی در کولونوسکوپی برای کاهش خطاهای درمانی

استفاده از هوش مصنوعی در کولونوسکوپی برای کاهش خطاهای درمانی

کولونوسکوپی جهت غربالگری کولونوسکوپی یک روش غربالگری بسیار مفید برای سرطان کولون و رکتوم است. در حین انجام کولونوسکوپی ضایعات مشکوک شناسایی شده و از آن‌ها نمونه‌برداری انجام می‌شود. قابل ذکر است که در برخی مواقع می‌توان از این روش برای درمان بیماران نیز استفاده کرد. مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده‌اند. یک مطالعه […]

بیشتر بخوانید