از شمارش گلبول‌های سفید خون چه می‌دانیم؟

از شمارش گلبول‌های سفید خون چه می‌دانیم؟

سلول‌های سفید خون، نقش اصلی در حفظ ایمنی آزمایش شمارش سلول‌های سفید خون تعداد گلبول‌های سفید خون را اندازه‌گیری می‌کند. گلبول‌های سفید سلول‌های خونی هستند که در مغز استخوان تولید شده و به درون خون آزاد می‌شوند. این سلول‌ها بخش مهمی از سیستم ایمنی بدن هستند. آن‌ها به بدن کمک می‌کنند تا با عفونت‌ها و […]

بیشتر بخوانید