تاثیر مصرف گوشت قرمز بر بیماری‌های کاردیومتابولیک

تاثیر مصرف گوشت قرمز بر بیماری‌های کاردیومتابولیک

بیماری‌های کاردیومتابولیک و مصرف گوشت قرمز دیابت نوع 2 و بیماری‌های قلبی‌عروقی اکتسابی که اغلب در مجموع به عنوان بیماری‌های کاردیومتابولیک شناخته می‌شوند، شرایطی هستند که عوامل خطر رفتاری مشترک دارند. یک فرضیه رایج این است که مصرف گوشت قرمز و تحت فرآوری یک عامل خطر مهم برای ایجاد بیماری‌های کاردیومتابولیک است. هنگامی که گوشت […]

بیشتر بخوانید
 ارتباط مصرف گوشت قرمز و گوشت فرآوری شده با بروز سرطان

ارتباط مصرف گوشت قرمز و گوشت فرآوری شده با بروز سرطان

فرض بر این است که مصرف گوشت قرمز و گوشت فرآوری شده خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد. اما شواهد موجود ناسازگار است. یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز تا دسامبر 2020 برای خلاصه کردن شواهد ارتباط بین مصرف گوشت قرمز (فرآوری نشده) یا گوشت فرآوری‌شده یا هر دو، با بروز انواع مختلف سرطان انجام […]

بیشتر بخوانید