بار جهانی سرطان‌های ناشی از مصرف الکل در سال 2020

بار جهانی سرطان‌های ناشی از مصرف الکل در سال 2020

سرطان‌‌های ناشی از مصرف الکل مصرف الکل با طیف وسیعی از آسیب‌ها و بیماری‌ها از جمله سرطان همراه است و یک عامل خطر اصلی در تحمیل بار بیماری‌ به جامعه در سطح جهانی است. مصرف مشروبات الکلی با سرطان‌های دستگاه گوارش فوقانی (حفره دهانی، حلق، حنجره و مری) و سرطان‌های روده بزرگ، راست روده، کبد […]

بیشتر بخوانید