اثر داروهای ضدفشار خون ACEI و ARB بر تنظیم سیستم ایمنی

اثر داروهای ضدفشار خون ACEI و ARB بر تنظیم سیستم ایمنی

فشار خون بالا و التهاب مزمن از آنجایی که فشار خون بالا معمولاً با التهاب مزمن همراه است، بررسی اثرات داروها بر سیستم ایمنی، یک تحقیق مورد نیاز در ایمونولوژی است. به این ترتیب انتخاب دارو، خواص فیزیکی و شیمیایی ماده موثره و همچنین اثرات آن بر روی سیستم ایمنی حائز اهمیت است. در این […]

بیشتر بخوانید