راه‌های شکستن سنگ‌های مجاری صفراوی

راه‌های شکستن سنگ‌های مجاری صفراوی

انسداد مجاری صفراوی چیست؟ کیسه صفرا عضوی است که در زیر کبد قرار داشته و محل تجمع مایع صفراوی می‌باشد. مایع صفراوی از طریق مجاری صفراوی به داخل روده باریک تخلیه می‌شود. تخلیه شدن مایع صفراوی به سیستم گوارشی در مواقع مختلفی به ویژه در هنگام خوردن غذاهای چرب اتفاق می‌افتد. گاهی اوقات در برخی […]

بیشتر بخوانید