اریتروپویتین، یک تنظیم‌کننده‌ی کلیدی در بدن

اریتروپویتین، یک تنظیم‌کننده‌ی کلیدی در بدن

آنچه درباره‌ی اریتروپویتین انسانی می‌دانیم اریتروپویتین انسانی (EPO) یک هورمون پپتیدی است که در کبد جنین در مراحل اولیه رشد و کلیه‌ها در بدن انسان بالغ تولید می‌شود. این هورمون به عنوان فاکتور رشد خون‌ساز (HGF) نیز عمل کرده و خون‌سازی مغز استخوان را تحریک می‌کند. تولید EPO توسط هیپوکسی فعال می‌شود و از طریق […]

بیشتر بخوانید