اثر آنالوگ FGF21 بر کاهش تری‌گلیسرید و کبد چرب

اثر آنالوگ FGF21 بر کاهش تری‌گلیسرید و کبد چرب

معرفی LLF580 به عنوان یکی از آنالوگ‌های FGF21 LLF580 یک واردیانت از فاکتور رشد فیبروبلاست انسانی 21 (FGF21) می‌باشد که تحت مهندسی ژنتیک قرار گرفته است. LLF580 از طریق پیوند دی سولفیدی تثبیت شده و به ایمونوگلوبولین G انسانی (زیر کلاس IgG1) متصل می‌شود. پیوند دی سولفیدی به طور قابل توجهی ثبات ترمودینامیکی را افزایش […]

بیشتر بخوانید