درمان باکتریمی استافیلوکوکوس اورئوس

درمان باکتریمی استافیلوکوکوس اورئوس

باکتریمی استافیلوکوکوس ارئوس در این مطلب به بررسی تفاوت تاثیر daptomaycin به علاوه fosfomycin و daptomycin تنها در درمان بیماران مبتلا به باکتریمی استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی‌سیلین و آندوکاردیت می‌پردازیم. باکترمی به شرایطی گفته می‌شود که باکتری عفونت‌زا وارد جریان خون شده و باعث عفونت خونی شود. یکی از مهمترین انواع این بیماری باکتریمی […]

بیشتر بخوانید