پیش‌درمانی آنتاگونیست GnRH قبل از تحریک تخمدان

پیش‌درمانی آنتاگونیست GnRH قبل از تحریک تخمدان

آنتاگونیست GnRH و همگام‌سازی فولیکول‌ها همگام‌سازی فولیکول‌ها برای بهبود تحریک تخمک‌گذاری با استفاده از آنتاگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین (GnRH) انجام می‌شود. تجویز آنتاگونیست GnRH در فاز اولیه فولیکولی می‌تواند به سرعت سطوح گنادوتروپین (Gn) را کاهش دهد و قبل از تحریک به downregulation منجر شود. این اقدام ممکن است هماهنگی را بهبود ببخشد. یک مطالعه […]

بیشتر بخوانید