دوقلوزایی، یکی از عوارض IVF

دوقلوزایی، یکی از عوارض IVF

(IVF) In Vitro Fertilization فناوری‌های لقاح آزمایشگاهی (IVF) در چهار دهه گذشته و از زمان تولد اولین نوزاد IVF در سال 1978 توسعه یافته و در سطح جهان گسترش پیدا کرده است. در حال حاضر، فناوری‌های IVF عمدتا شامل IVF و انتقال جنین، تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسم، انتقال جنین منجمد و آزمایش ژنتیک پیش از […]

بیشتر بخوانید