اثرات ضد سرطانی گیرنده PPARγ بر سلول‌های AML

اثرات ضد سرطانی گیرنده PPARγ بر سلول‌های AML

گیرنده PPARγ و نقش آن در مقابله با سلول نئوپلاستیک اعضای ابرخانواده گیرنده‌های هسته‌ای (گیرنده‌های استروئیدی و سایر گیرنده‌ها در این خانواده) اهداف احتمالی درمان سرطان هستند. این گیرنده‌ها بیان بسیاری از ژن‌های مرتبط با فرآیند سرطان‌زایی را کنترل می‌کنند. گیرنده PPARγ  (Peroxisome proliferator‐activated receptor‐γ)، در تنظیم متابولیسم لیپید و طیف وسیعی از عملکردهای سلولی […]

بیشتر بخوانید