سرطان SCC متاستاتیک سر و گردن واستفاده از نیوولومب

سرطان SCC متاستاتیک سر و گردن واستفاده از نیوولومب

سرطان SCC متاستاتیک سر و گردن در سال 2021 مطالعه‌ای منتشر شد که به بررسی امکان استفاده از نیوولومب به همراه stereotactic body radiotherapy) SBRT) در سرطان SCC متاستاتیک سر و گردن پرداخت. در سال‌های اخیر، تنها درمان دارویی سرطان، داروهای شیمی‌درمانی بوده است. این داروها عوارض جانبی زیادی دارند و گاها اثرات درمانی مناسبی را […]

بیشتر بخوانید