فعالیت‌های سازمان جهانی بهداشت در حوزه سلامت

فعالیت‌های سازمان جهانی بهداشت در حوزه سلامت

در دهه اخیر، با توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی توانسته‌ایم میزان آسیب به محیط زیست را ارزیابی کنیم. اما خطرات زیادی همچنان محیط زیست را تهدید می‌کند. آلودگی آب و هوا، مدیریت نامناسب پسماندها و اثرات منفی تغییرات آب و هوا از مهم‌ترین تهدیدهای محیطی هستند. این تهدید برای همه موجودات زنده محسوب می‌شود. این […]

بیشتر بخوانید
 آشنایی با سازمان بهداشت جهانی WHO و وظایف آن

آشنایی با سازمان بهداشت جهانی WHO و وظایف آن

سازمان بهداشت جهانی یا WHO (World Health Organization) یک آژانس تخصصی سازمان ملل متحد و یک مرجعیت سازمان‌دهنده در بهداشت جهانی است. این آژانس در سال‌های اخیر برخی اصلاحات اعمال کرده است. با این حال، هنوز با انتقادات از محدودیت‌های بودجه و واکنش‌های کند به شرایط اضطراری بهداشتی مواجه است. در این مقاله دکترنکست به […]

بیشتر بخوانید