با هـدف قـدردانی از شمــا پزشکـان محتـرم و کادر درمـان قهــرمان و به سبب همــراهی‌تان با

طــرح جـایگزینـی نسخــه‌هــای آنـلاین با نسـخ کاغــذی

و همچنین کمک به تحقق رویای سلامت دیجیتال برای تمام مردم ایران،

برای پزشکــانی که مـا را در این مسیــر همـراهـی کرده‌اند

و اقدام به ثبت نسخه‌های الکترونیک خود در

دکتــــرنکست کـرده‌اند، نهـــالـی در

نهالستان سلامتی کاشتیم.

بـــا هــدف قــدردانــــی از شمــا پـزشکـــان محتــرم و

کـــادر درمـــان و بـــه سبـــب همــــراهی‌تـــان بـــــــا

طرح جایگزینی نسخه‌های الکترونیک با نسخ کاغذی

و همچنین کمک به تحقق رویای سلامت دیجیتال برای تمام مردم ایران، برای پزشکانی که ما را در این مسیر همراهی کرده‌اند و اقدام به ثبت نسخه‌های الکترونیک خود در دکترنکست کرده‌اند نهالی در نهالستان سلامتی کاشتیم.

امــــا این پـــایـــان داستــــان همــــراهی مــــا نیســت

امــــا ایــــــن پـــایـــان داستــــان همـــــــراهی مــــا نیســت

این بار نجات جان طبیعت هم با شماست.

پزشک محترم تا پایان بهار ۱۴۰۱ با ثبت هر ۵۰۰ نسخه در دکترنکست یک درخت با نام شما در نهالستان سلامتی کاشته می‌شود.

درخت‌های کاشته‌شده1200

این بار نجات جان طبیعت هم با شماست.

پزشک محترم تا پایان بهار ۱۴۰۱ با ثبت هر ۵۰۰ نسخه در دکترنکست یک درخت با نام شما در نهالستان سلامتی کاشته می‌شود.

درخت‌های

کاشتـــــــه

شــــــــــــده

1200

آغاز همراهی

ثبت نام

ثبت نام و تکمیل اطلاعات در دکترنکست

1

ثبت نام

ثبت نام و تکمیل اطلاعات در دکترنکست

ثبت نسخه‌

ثبت نسخه‌های دارویی و پاراکلینیک در سامانه

2

ثبت نسخه‌

ثبت نسخه‌های دارویی و پاراکلینیک در سامانه

نجات درخت

نجات جان یک درخت با ثبت هر 50،000 نسخه الکترونیک

3

نجات درخت

نجات جان یک درخت با ثبت هر 50،000 نسخه الکترونیک

کاشت درخت

کاشت یک درخت توسط دکترنکست به نام شما به ازای

ثبت هر 500 نسخه الکترونیک در دکترنکست

4

کاشت درخت

کاشت یک درخت توسط دکترنکست به نام شما به ازای ثبت هر 500 نسخه الکترونیک در دکترنکست

افتخار این را داشتیم تا در این طرح بخشی از نهال‌ها را برای زنده نگه‌داشتن یاد شهدای کادر درمان و قهرمانان سلامتی بکاریم. به امید اینکه طبیعت ایران را با کمک و همراهی شما حیاتی دوباره بخشیم.

سؤالات متداول

آیا درختان به نام خود ما ثبت می‌شوند؟

بله هر درخت شناسنامه و سند دارد و به نام پزشک ثبت می‌شود.

آیا برای کاشت درختان باید هزینه‌ای پرداخت شود؟

خیر تمامی هزینه‌های مربوط به کاشت و نگهداشت اولیه درخت با دکترنکست است.

آیا محدودیتی در تعداد ثبت نسخه و درخت‌ها وجود دارد؟

خیر بی هیچ محدودیتی می‌توانید نسخه ثبت کنید و صاحب درختی در نهالستان سلامتی گردید.