تاثیر توسیلیزومب در آرتریت سلول غول آسا

آرتریت سلول غول آسا (GCA) یکی از شایع‌ترین انواع واسکولیت سیستمیک در افراد بالای 50 سال است. این باعث التهاب گرانولوماتوز عروق با اندازه متوسط و بزرگ می‌شود. توسیلیزومب یک آنتی‌بادی مونوکلنال نوترکیب است که علیه گیرنده اینترلوکین 6 (IL-6R) عمل می‌کند. در نتیجه ممکن است توسیلیزومب در آرتریت سلول غول آسا موثر باشد. این […]

بیشتر بخوانید