دسته بندی : خودایمنی

اتوآنتی‌بادی‌‌ها یا آنتی‌بادی‌ها علیه سلول‌های خودی بدن اتوآنتی‌بادی‌ها، آنتی‌بادی‌هایی (پروتئین‌های ایمنی) هستند که به اشتباه بافت‌ها یا اندام‌های خود فرد

بیشتر بخوانید