اثر مهارکننده‌های آنژیوتانسین بر فعالیت فیزیکی سالمندان

اثر مهارکننده‌های آنژیوتانسین بر فعالیت فیزیکی سالمندان

اختلال عملکرد فیزیکی به شرایطی گفته می‌شود که قدرت عملکردی فرد کاهش پیدا می‌کند. این اختلال در سن بالا شایع است. کاهش عملکرد فیزیکی، باعث کاهش توان فرد در انجام فعالیت‌های روزمره می‌شود. تحقیقات نشان داده‌اند که این مسئله می‌تواند در آینده عواقبی از قبیل افزایش میزان بستری شدن در بیمارستان، افزایش مدت زمان بستری […]

بیشتر بخوانید