اختلال وسواس فکری جبری (OCD) و زمینه ژنتیکی آن

اختلال وسواس فکری جبری (OCD) و زمینه ژنتیکی آن

اختلال وسواس فکری جبری چیست؟ اختلال وسواس فکری جبری (OCD) با وسواس‌های سرزده و یا اجبارهایی که آزاردهنده و وقت‌گیر هستند مشخص می‌شود. وسواس تصاویر، افکار یا تمایلاتی مزاحم و ناخواسته است که با اضطراب، پریشانی، انزجار و یا احساس درست نبودن چیزی همراه می‌باشد. انواع وسواس‌های شایع شامل نگرانی در مورد آسیب رساندن به […]

بیشتر بخوانید