تعیین احتمال اندوکاردیت در باکتریمی استافیلوکوکوس اورئوس

تعیین احتمال اندوکاردیت در باکتریمی استافیلوکوکوس اورئوس

باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اندوکاردیت مطالعات نشان داده‌اند که در حدود 3 الی 23 درصد از بیمارانی که مبتلا به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس هستند، به اندوکاردیت مبتلا می‌شوند. اندوکاردیت نوعی اختلال عفونی دریچه‌های قلبی است. عفونت ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس بسیار شایع است. این عفونت می‌تواند به راحتی باعث مرگ بیمار شود. اندوکاردیت به دنبال […]

بیشتر بخوانید