هاگ‌های باکتریال در ادویه‌ها و گیاهان خشک شده

هاگ‌های باکتریال در ادویه‌ها و گیاهان خشک شده

مقدمه تولید و مصرف جهانی ادویه‌جات به طور مداوم در حال افزایش است. اگرچه خواص ضد میکروبی برخی ادویه‌ها به خوبی مورد تایید است، اما استفاده از آن‌ها در صنایع کشاورزی و مواد غذایی مسئول آلودگی میکروبی و فساد می‌باشد. هاگ‌های باکتریال وارد شده توسط ادویه‌جات و ترشی‌جات می‌توانند در فرآیندهای مختلف آماده سازی، به […]

بیشتر بخوانید