تاثیر مصرف فولات در ریسک ابتلا به سرطان تخمدان

در مقالات پیشین اثر مصرف فولات در ریسک ابتلا به سرطان تخمدان با داده‌هایی اشتباه مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه متاآنالیز، ارتباط میان این دو با استفاده از مقالات منتشرشده انجام شد. متاآنالیزهای قبلی تایید کرده بودند سرطان تخمدان با عوامل ژنتیکی و عوامل تغذیه مرتبط است. اسید فولیک یک ویتامین محلول در آب […]

بیشتر بخوانید