اگزوزوم چه نقشی در گسترش سرطان ریه دارد؟

اگزوزوم چه نقشی در گسترش سرطان ریه دارد؟

اگزوزوم‌ها و قابلیت‌ آن‌ها وزیکول‌های خارج سلولی (EVs) ساختارهای خارج سلولی محصور در دو لایه لیپیدی هستند که می‌توانند از دو مسیر از سلول آزاد شوند: از طریق جوانه زدن به بیرون غشای پلاسمایی از طریق یک مسیر درون سلولی که شامل ادغام محفظه‌های اندوسیتی دیررس چند وزیکولی با غشای پلاسمایی است این مکانیسم‌ها منجر […]

بیشتر بخوانید