آیا هنوز نسبت به بیماری صرع نگرش منفی وجود دارد؟

آیا هنوز نسبت به بیماری صرع نگرش منفی وجود دارد؟

شرم از بیماری صرع در طول تاریخ در جوامع باستانی و بدوی، اغلب اعتقاد بر این بود که صرع ناشی از علل بدخیم است و با گناه یا تسخیر شدن توسط شیطان ارتباط دارد. تشنج اغلب یک نشانه به نظر می‌آمد. تئوری‌های صرع به عنوان یک بیماری مسری و دیوانگی را نیز می‌توان با دوران […]

بیشتر بخوانید