بیماری‌های پوستی بولوس خودایمنی در خانم‌های باردار

بیماری‌های پوستی بولوس خودایمنی (AIBD) انواعی از بیماری‌های پوستی هستند که باعث بروز ضایعات بولوس و تاولی بر روی پوست فرد می‌شوند. این بیماری به دنبال تولید آنتی بادی علیه سلول‌های پوستی ایجاد می‌شود. این اتوآنتی بادی‌ها بر علیه آنتی‌ژن های اپیدرمی پوست و همچنین آنتی‌‌ژن‌های محل اتصال درم و اپیدرم تولید می‌شوند. این دسته […]

بیشتر بخوانید