آشنایی با پنل کلینیک و بیمارستان در سامانه دکترنکست

آشنایی با پنل کلینیک و بیمارستان در سامانه دکترنکست

مدیران محترم کلینیک و بیمارستان‌ها شما به‌سادگی می‌توانید مطب خود را در سامانه دکترنکست تعریف کرده و مدیریت امور آن را هرچه راحت‌تر انجام دهید. تعیین روزها و ساعات کاری مطب، دسترسی دادن به پزشکان شاغل در مطب، تعریف خدمات ارائه شده در مطب و دپارتمان‌های مختلف ازجمله مواردی هستند که با تعریف مطب خود […]

بیشتر بخوانید