بیماری‌ دریچه‌ای قلب و نتایج آخرین مطالعات

بیماری‌ دریچه‌ای قلب و نتایج آخرین مطالعات

افزایش امید به زندگی و مدیریت بیماری‌ دریچه‌ای قلب در سالمندان تشخیص و مدیریت بیماری‌ دریچه‌ای قلب در سالمندان با افزایش چشمگیر امید به زندگی که در نیمه دوم دهه ۲۰ آغاز شده است، تحت تاثیر قرار گرفته است. با افزایش سن متوسط جمعیت در سال‌های آتی، بیماری دژنراتیو دریچه‌ای احتمالاً به یک مشکل فزاینده […]

بیشتر بخوانید