اختلال جنسی در بیماران دو قطبی مصرف‌کننده والپروات

اختلال جنسی در بیماران دو قطبی مصرف‌کننده والپروات

اختلال جنسی، عارضه‌ی مهم داروهای سایکوتروپیک اختلال عملکرد جنسی یک عارضه جانبی مهم داروهای سایکوتروپیک است که اغلب می‌تواند منجر به پایین آمدن کیفیت زندگی و کمپلیانس دارویی ضعیف شود. تقریباً همه‌ی داروهای سایکوتروپیک با عوارض جانبی جنسی مرتبط هستند. به خوبی مشخص شده که مصرف والپروات و ترکیبات آن با عوارض جانبی هورمونی مختلفی […]

بیشتر بخوانید