پروبیوتیک‌ها در درمان واژینوز کاندیدایی و باکتریال

پروبیوتیک‌ها در درمان واژینوز کاندیدایی و باکتریال

پروبیوتیک چیست؟ پروبیوتیک‌ها به عنوان باکتری “خوب” شناخته می‌شوند. در سال 2002، سازمان غذا و کشاورزی آخرین توصیف پروبیوتیک‌ها را به عنوان «میکروارگانیسم‌های زنده» پیشنهاد کرد که وقتی به مقدار کافی مصرف شوند، برای میزبان فوایدی دارند. در سال 2014، تعریف عمومی پروبیوتیک‌ها به این صورت تعیین شد: “میکروارگانیسم‌های زنده‌ای که وقتی به مقدار کافی […]

بیشتر بخوانید