ساخت واکسن علیه سل در ۱۴۰ سال گذشته

ساخت واکسن علیه سل در ۱۴۰ سال گذشته

در سال 2020، همه‌گیری کووید-19 اتفاق افتاد که بیش از هر بیماری عفونی دیگری در این سال خاص، جان مردم را گرفت. در عین حال، توسعه واکسن‌های بسیار کارآمد COVID-19 در کمتر از یک سال این امید را ایجاد می‌کند که بتوان این تهدید را در آینده نزدیک مهار کرد. در 200 سال گذشته، عامل […]

بیشتر بخوانید