واکنش متقابل آنتی‌ژنی بین ویروس‌های کرونا و دنگی

واکنش متقابل آنتی‌ژنی بین ویروس‌های کرونا و دنگی

سرولوژي مثبت کاذب دنگی و نادیده گرفتن COVID-19 تشخیص COVID-19 و تب دنگی با توجه به ویژگی‌های بالینی و آزمایشگاهی مشترک دشوار است. عدم توجه به COVID-19 به دلیل سرولوژی دنگی مثبت کاذب می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. هدف ما در این مطالعه، ارزیابی این واکنش متقابل احتمالی بود. ما داده‌های بالینی و نمونه‌های […]

بیشتر بخوانید