تجویز شبه مخدر برای کنترل دردهای مزمن

تجویز شبه مخدر برای کنترل دردهای مزمن

تیم‌های مراقبت‌ سلامت و تامین کنندگان کسانی که برای درد مزمن، شبه مخدر‌ها را تجویز، تقسیم یا توزیع می‌کنند، باید چالش‌های تجویز شبه مخدر‌ در نیاز به کنترل کافی درد در دردهای مزمن را درک کرده و برای ارائه بهترین نتایج درمانی بیمار باید از انحراف و سوء مصرف دارو جلوگیری کرد. این فعالیت بهترین […]

بیشتر بخوانید