اقدامات پیشگیرانه از آسیب‌های ناشی از افتادن در خانه

اقدامات پیشگیرانه از آسیب‌های ناشی از افتادن در خانه

به عنوان یکی از جمعیت‌های بومی بین‌المللی، مائوری که در نیوزلند واقع شده‌است مورد رنج نابرابری سلامتی قرار گرفته است. مطالعه‌ای به جهت ارزیابی میزان آسیب‌های ناشی از افتادن در خانه با و بدون اقدامات موثر جهت پیشگیری در منازل قوم مائوری صورت گرفته‌است. روش مطالعه آسیب‌های ناشی از افتادن در خانه آن‌ها یک آزمایش […]

بیشتر بخوانید