گلیکوزامینوگلیکان‌ها در درمان موضعی ضدپیری پوست

از گلیکوزامینوگلیکان‌ها چه می‌دانیم؟ گلیکوزامینوگلیکان‌ها (GAGs) پلی‌ساکاریدهای خطی و بلندی هستند که از واحدهای دی‌ساکارید تکرار شونده با عملکردهای بیولوژیکی پلیوتروپیک تشکیل شده‌اند. توانایی آن‌ها در تنظیم تکثیر و تمایز کراتینوسیت، فرآیندهای التهابی و تنظیم ترکیبات ماتریکس خارج سلولی، نقش حیاتی آن‌ها را در تنظیم فیزیولوژی پوست نشان می‌دهد. همچنین خواص اتصال به آب این پلی‌ساکاریدها […]

بیشتر بخوانید