امکان پیشگیری از HIV با داروی اپرتود

امکان پیشگیری از HIV با داروی اپرتود

Apretude همان کابوتگراویر (Cabotegravir) طولانی‌رهش است که به فرم سوسپانسیون تزریقی درآمده است. این دارو همانند Truvada و Descovy برای پیشگیری (PrEP) از HIV استفاده می‌شود. Apretude در افراد بزرگسال در معرض خطر که حداقل ۳۵ کیلوگرم وزن داشته باشند برای کاهش خطر ابتلا به عفونت HIV-1 که از طریق جنسی انتقال می‌یابد تجویز می‌شود. افراد […]

بیشتر بخوانید