دیابت نوع 2 و فرضیه چرخه دوگانه

فرضیه مورد بحث در دیابت نوع 2 فرضیه چرخه دوگانه بیان می‌کند که دیابت نوع 2 ناشی از بیماری کبد چرب است. این بیماری باعث عرضه بیش از حد چربی به لوزالمعده و در نتیجه اختلال عملکرد هر دو ارگان می‌شود. اگر این فرضیه درست باشد، این وضعیت باید با محدود کردن کالری به حالت […]

بیشتر بخوانید