سلامتی پزشکان و فناوری اطلاعات سلامت

یک مطالعه به بررسی ارتباط سلامتی پزشکان و فناوری اطلاعات سلامت پرداخته و موارد زیر را در این رابطه بررسی کرده است: داشتن طراحی فناوری برای نیروی کار خوب درک نقش‌های اساسی آینده پزشکان طراحی فناوری سلامت که به آن نیاز داریم، نه وضعیت سلامتی که داریم داشتن رویکرد انسان‌گرا به فناوری و چالش‌های پیش […]

بیشتر بخوانید