تاثیری بایندرهای فسفر خوراکی  بر تنظیم کلسیم در بیماران CKD

تاثیری بایندرهای فسفر خوراکی بر تنظیم کلسیم در بیماران CKD

CKD و وقایع قلبی‌ عروقی خطر وقایع قلبی ‌عروقی با پیشرفت بیماری مزمن کلیوی (CKD) به شدت افزایش می‌یابد. اگرچه مکانیسم‌هایی که CKD را با بیماری قلبی عروقی مرتبط می‌کنند پیچیده هستند، اما به نظر می‌رسد که این مکانیسم‌ها ارتباط نزدیکی با ایجاد اختلالات معدنی و استخوانی (CKD-MBD) دارند. فسفر و FGF-23 CKD-MBD در مرحله […]

بیشتر بخوانید