تکنیک‌های تحریکی عصبی در درمان OCD مقاوم به درمان

تکنیک‌های تحریکی عصبی در درمان OCD مقاوم به درمان

اختلال وسواسی فکری-اجباری (OCD) یک اختلال روانی شدید است که با افکار وسواسی و یا اعمال اجباری به درجات متغیر مشخص می‌شود. این اختلال گاهی اوقات ممکن است بسیار شدید و ناتوان‌کننده بوده و یک دوره مزمن داشته باشد. وسواس  و اجبار چیست؟ وسواس‌ها افکار، تکانه‌ها یا تصاویری اضطراب‌زا، نامطلوب و سرسختی هستند که بیمار […]

بیشتر بخوانید